Annonse


Enormt mobilsalg

Det svenske telekommunikasjonsselskapet har summert rapporter fra 127 land, og konkludert med at det finnes 126 millioner mobiltelefonbrukere i verden. Bare i tredje kvartal (juli-september) ble det registrert 16 millioner nye abonnenter, og av disse er hele 60 prosent, det vil si omlag 10,2 millioner brukere, tilknyttet digitale systemer.

Med en slik tilvekst vil det totalt være over 140 millioner mobilabonnenter innen utgangen av året, anslår Ericsson.

USA størst
USA er fremdeles verdens største marked for mobiltelefoni, med totalt 41,3 millioner abonnenter, og en årlig tilvekst på 30 prosent. Det selges nest mest mobiltelefoner i Europa, der det i juli var registrert 29,6 millioner abonnenter. Den raskeste veksten skjer imidlertid ikke i noen av disse markedene, men i Asia, hvor antallet mobilbrukere øker med 120 prosent hvert år. I skrivende stund er det i underkant av 30 millioner mobiltelefonbrukere i Asia, Midt-Østen inkludert.

Størst på trådløs
Ericssons gjennomgang av halvårsrapportene viser at det finnes 109 millioner abonnenter av trådløse systemer på verdensbasis (77 mill. digitale, 32,7 analoge) . Det er en økning på 21,8 millioner abonnenter bare i løpet av et halvt år og en årlig tilvekst på 56 prosent.
Dersom en tar utgangspunkt i antallet betjente abonnenter er Ericsson verdens ledende leverandør av trådløse nett med en markedsandel på 39,2 prosent – et hav foran nærmeste konkurrent, Lucent, som har en markedsandel på 14,9 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse