Annonse


Elektronisk og personlig

Hos «Søta Bror» er bankenes kamp om bedriftskundene i full gang. Oppsøkende virksomhet og blest om elektroniske tjenester er blant midlene som benyttes for å kapre nye kunder.

Sparebankdirektøren i Uppsala, Anders Rex, er en av dem som satser på det nye prosjektet. Han er ikke redd for at det menneskelige aspektet vil forsvinne og kontorer stenges som følge av fokus på elektroniske tjenester. Fordypet rådgivning og individuelle tjenester er nemlig et annet ledd i «vervingskampanjen».
–Målet med satsingen er ikke å stenge kontorer, men å få mer tid til kundene våre, sier Rex.

Annonse


Annonse


Annonse