Annonse


EDI-bruk dobles

De oppsiktsvekkende resultatene kom frem under et EDI seminar i Folkets Hus i Oslo tirsdag.
– Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at offentlig sektor vil doble bruken av EDI innen tolv måneder. Jeg tar et lite forbehold om dette tallet fordi en lignende undersøkelse fra 1993 også viste en forventet dobling i EDI-bruk, uten at dette slo stikk, sier administrerende direktør i EdiSys AS, Frode Alm Eriksen.

Bankene satser på EDI
Mange av de større bankene sier at de vil utvikle sine systemer på bakgrunn av Edipro, spesielt med tanke på fremtidige tjenester, sier Alm Eriksen til Dagens Telecom. Han ønsket foreløpig ikke uttale seg om hvilke av bankene dette gjelder.

Betalingsformidling avgjørende
– Vekst i EDI er helt avhengig av bransjenes vekst. Dagligvarehandelen har i stor grad tatt i bruk EDI, og jeg tror utviklingen innen betalingsformidling vil få stor innvirkning på innføringen av EDI. Det vil bli stor spredning i bransjer hvor det er behov for å benytte EDI, sier Alm Eriksen.

Store bedrifter er lokomotiver
– Det er de store bedriftene som er lokomotiver, og som trekker de mindre bedriftene etter seg i bruk av EDI, sier Alm Eriksen. Undersøkelsen viste at det var en klar økning i bruk av EDI i bedrifter med over 100 ansatte, siden undersøkelsen i 1993. Bedrifter med mellom 25 og 99 ansatte hadde en liten økning i EDI-bruk, mens små bedrifter med fem til 24 ansatte hadde hatt en reduksjon i forhold til 1993. Kostnader for innføring av EDI er registrert til å ligge mellom 100 og 300 tusen kroner.

Annonse


Effektivisering og tidsgevinst
– De flest oppgir effektivisering og tidsgevinst som grunner til å ta i bruk EDI, mens forholdet til kunde eller leverandør er ikke oppgitt som avgjørende faktor, sier Alm Eriksen. Tallene fra undersøkelsen understreker dette, mange av bedriftene har oppgitt tidsgevinst, færre feil og bedre styring som fordeler etter at de har innført EDI. Ulemper som oppgis er økt behov for IT-kompetanse og økt avhengighet av programvareleverandør.

Resultatene fra undersøkelsen er så ferske at de enda ikke er kommet på trykk i systematisert form, men Alm Eriksen lover rapporten ferdig innen utgangen av året.

Annonse


Annonse


Annonse