Annonse


Det stjeles på Nettet

En mengde informasjon som i dag er betalingstjenester legges ofte ut i ny og gratis versjon i servere som befinner seg i andre land. Tapene for de opprinnelige rettighetshaverne kan være betydelige.

Dette er problemstillingen som skal diskuteres i en konferanse som nå pågår i Genève. 160 eksperter skal her bli enige om nye internasjonale lover for Copyright.

En viktig koordinator for konferansen er World Intellectual Property Organization.

De nye lovene skal spesielt rettes inn mot problematikken som nå er aktualisert med den eksplosjonen av Internett-tilbydere og brukere vi nå opplever. Bruk av intelligente agenter kan gjøre lovene enda mer aktuelle.

Annonse


Tre nye traktater skal utarbeides, en for litteratur og kunst, en for kunstnere og produsenter av musikk og databaser og en for å sikre mot elektronisk spredning av materiale som i papirform er beskyttet av lovverket.

Det satses på at myndighetene i mer enn 100 land ratifiserer det nye avtaleverket.