Annonse


Danner eget forum

Følgende operatører står bak opprettelsen av Internetforum: Eunett, Internet Norge, Riksnett, Schibsted Nett, Statens Datasentral, Tele 3 Norge, Telenor Online, Telia Norge. Uninett vil være observatør.

Internetforum vil få en rekke viktige oppgaver. Forumet vil i nærmeste fremtid fastlegge sitt endelige mandat og arbeidsoppgaver, men det er klart at viktige oppgaver for KDL’s Internetforum vil være saker som:
 • etiske regler på nettet
 • klagemur
 • kvalitet
 • sikkerhet
 • standardavtaler
 • informasjon

  Hensikten med Internetforum er å rydde opp i de til nå noe uklare ansvarsforhold på nettet, samt at operatørene selv kan utøve selvjustis og påvirke det etiske nivået på nettet, samt påvirke bransjens rammebetingelser.

  Annonse


  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse