Annonse


Virtuelt universitet

Universitetet i Gøteborg arbeider nå med å utvikle en modell for virtuelt universitet. Dette vil gi en undervisningsinstitusjon som er mer uavhengig av tid og rom, enn tradisjonell universitetsutdanning.

Arbeidsformene i den nye virtuelle universitetsmodellen bygger på bruk av IT for kommunikasjon og samarbeid, for presentasjon av informasjon og distribusjon av lærermateriell.

Det virtuelle universitetet gir samtidig helt andre muligheter for fjernstudium og bedre utbytte av internasjonale kontakter.

Det virtuelle universitetet er en viktig del av Gøteborg universitets strategiske satsingsområder. Det arbeides nå for å gjennomføre og utvikle metoder og teknikk tilpasset bruk av IT-som plattform.