Annonse


Vil konkurrere på tale

Det er administrerende direktør Egil Skibenes i ID Gruppen som forteller dette til Telecom Revy.
ID Gruppen, ved datterselskapet ID Communication AS, var ett av de første norske selskapene som kunne konkurrere med daværende Televerket om å tilby datakommunikasjon over leide linjer til konkurransedyktige priser. Den dag i dag er det vel 1.000 norske selskaper som finner tilbudet attraktivt. Nå ønsker gruppen å utvide tilbudet til et komplett, integrert tele- og datakommunikasjonstilbud for sine kunder. Gruppen posisjonerer seg derfor for å gjøre det samme på talesiden.

Strategisk beslutning
– Tilbudet skal være klart i god tid før telemonopolets siste skanser faller 1.1.1998. Allerede i første kvartal neste år, eller senest neste sommer, kan de formelle detaljene være avklart, sier Skibenes.
– På hvilke steder og til hvilken pris vi vil kunne tilby en konkurrerende taleløsning, har vi foreløpig ingen formening om. Det eneste som hittil er klart, er at vi har tatt en strategisk beslutning om å gjøre dette, sier Skibenes.
ID Gruppen leter nå etter en samarbeidspartner som kan påta seg operatøransvaret for et privat virtuelt nettverk for innenlands talekommunikasjon, i følge Skibenes.

Foretrekker Telenor
Telenor vil, på grunn av størrelsen, være den foretrukne samarbeidspartneren i denne sammenhengen, slik lederen for det bergenske IT-selskapet ser det. Om selskapet ikke lykkes i å få på plass en avtale med det norske statsaksjeselskapet, kan Telia, Global One, Tele Danmark eller Telenordia, som også er blant ID Gruppens samarbeidspartnere i Skandinavia, være aktuelle partnere.
ID Gruppen, inkludert datterselskapene ID Application og ID Scandinavia, vil få en omsetning på nærmere 350 millioner i år. Aktivitetene i Norge vil stå for vel halvparten av inntektene.