Annonse


Tyskerne kjøper

American Personal Communications på sin side eier operatøren APC, som har omlag 100.000 abonnenter i Washingtonområdet. APC er et av de amerikanske selskapene som har basert seg på GSM-teknologi i sitt PCS 1900-system – og det vil på sikt være mulig å kjøre dual-mode-telefoner som både fungerer i vanlige GSM-land og i Washington-området, skriver Telecom Revy.

Deutsche Telekoms tyske hovedkonkurrent, Mannesmann, har på sin side kjøpt seg inn i det Olivetti-kontrollerte Omnitel i Italia, med 11,6 prosent av aksjene. Mannesmann hadde tidligere 5,9 prosent.

Olivetti har vært nødt til å selge aksjer i Omnitel-Pronto Italia på grunn av gruppens store, økonomiske problemer. Men Olivetti eier fremdeles 35,2 prosent av aksjene og kontrollerer Omnitel. Andre store aksjonærer er AirTouch (15,5 %), Mannesmann (11,6%), Bell Atlantic. Cellular Communications International og svenske Telia. Omnitel har fått omlag 600 000 abonnenter siden oppstart for et år siden, mens markedslederen Telecom Italia Mobile har 1,3 millioner GSM-kunder og 3,8 millioner abonnenter i sitt analoge nett.