Annonse


Riktig IT lønner seg

Gresvig holder på med en omfattende IT-integrasjon av alle forhandlere. I løpet av året skal 60 nye forhandlere kobles opp mot kjedens nett. De 190 forhandlerne som allerede er koblet opp har forskjellige løsninger. 100 har X.21-løsninger, mens de resterende sitter med IBM 2210-rutere. Hurtighet og sikkerhet var viktige stikkord når Gresvig kjøpte løsninger og outsourcet deler av nettdriften til Oslofirmaet ID Communication, skriver Telecom Revy.
Dersom en forhandler i for eksempel Kirkenes er ute etter parti med røde sportsjakker fra Adidas taster han bare dette inn på sin egen PC. Datamaskinen ringer automatisk opp hovedkontoret og lageret til Gresvigkjeden i Askim. På få sekunder får forhandleren svar at han dessverre ikke kan få jakker fra Adidas, men istedet finnes det 100 røde jakker av et annet merke på lageret.
Vil han bestille varene er det bare å trykke på en knapp eller to. Tre – fire dager senere skulle varen være framme. Gresvig sender nemlig to ganger i uka egne trailere med varer rundt omkring i Norge. Nordligste destinasjon er Steinkjer i Nord-Trøndelag. Derfra sendes varene nordover til Kirkenes med annen rutetransport.

Kort tid viktig
– Tidsaspektet er uhyre viktig og derfor bruker vi ISDN-løsninger. Både forhandleren og hans kunder vil ha varen raskt til Kirkenes. Med denne løsningen kan kunden raskt få svar om forhandleren kan skaffe den aktuelle varen eller finne en god erstatning. Vi sparer dessuten mye tid på ordrebehandlingen, både ute i distriktene og her ved hovedkontoret. Alt går automatisk nå og det er sjelden at forhandlere som er knyttet til nettet ringer inn for å spørre om spesielle varer. Svaret finnes allerede i vårt eget nettverk, sier Storheier.

Hver eneste natt oppdateres den enkelte butikk angående fakturaer og annen vareinngang. Den omfattende datautvekslingen mellom for eksempel Kirkenes og Askim gjør at de butikkens ansatte og ledelse får bedre styring på lønnsomhet og innkjøpskontroll når de kommer på jobb neste morgen: Hva er det vi har utestående? Er det noe spesielt vi trenger til julesalget? Eller skal vi lager en stor salgskampanje med gratis tennissokker til alle kunder i januar?

God innkjøpskontroll
På denne enkle måten får vi indirekte gjennomført markedsundersøkelser over hva som er populære sportsvarer. Neste års kolleksjon og varetilbud kan dermed lettere planlegges herfra hovedkontoret. Tap og svinn er blitt betydelig redusert etter at vi i 19992 begynte med ordrebestilling og innkjøpskontroll på data.

Annonse


Alle forhandlerne leaser datautstyret, programvare og nettverksløsningene av Gresvigkjeden. For dette betaler den enkelte butikk 3.600 kroner i måneden. I tillegg kommer utgifter til for eksempel leie av ISDN-linje og lignende. To fra hver butikk har dessuten vært på et tre dagers IT-kurs hos Gresvig sentralt før de får ta i bruk utstyret. Alle vareslag som Gresvig har er med i systemet, men Storheier poengterer at den enkelte butikk kan legge inn egne spesialvarer som de bestiller utenom kjedens innkjøpssenter. Gresvig benytter AS400 som sitt hovedsystem. Kjeden har investert drøye fem millioner i IT-systemet. I tillegg kommer selvfølgelig lånekostnader.

Klarer seg ikke uten
– Forhandlerne våre klarer seg i dag ikke uten IT-systemet. Det styrer og forenkler deres hverdag betraktelig. Det er ingen spøk når jeg bruker å hevde på våre brukerkurs at vi kan detaljstyre hver eneste prislapp i hver eneste butikk. De eneste problemene vi har hatt er når datasystemet er “nede” på grunn av at Telenors ISDN-linjer faller ut. Spesielt ute i grisgrendte strøk av landet har vi hatt en del problemer med dette, men vi opplever heldigvis at påliteligheten til linjene blir større for hver dag som går, sier Storheier.

Gresvig har outsourcet deler av sin IT-virksomhet. ID Communication eier linjene sammen med alle ruterne. Selskapet drifter og overvåker dessuten nettet til Gresvig. Driftsservice for hver butikk i Gresvigkjeden er etter det Telecom Revy erfarer på rundt 300 kroner i måneden.

Alternativ linjeleie
– Vi ser bestandig på alle mulige løsninger når det gjelder nettleie. Derfor er det svært interessant at det kommer alternative nettilbydere på markedet som EniTel og ElTele. For Gresvig har vi til nå kun benyttet ISDN-løsninger, men vi ser ikke bort fra at Frame Relay vil bli en del av tilbudet til Gresvig neste år. Vi ser dessuten på satellittløsninger, men dette er foreløpig for dyrt ettersom den enkelte butikk da må ut med omlag 2.000 kroner i måneden, sier salgssjef Tomas Ness i ID Communication.

Ness ser virkelig fram til neste år ettersom Gresvig i første kvartal kommer med en bonuskortordning sammen med Statoil, Hakon Gruppen (Rimi) og Varner Gruppen (Dressmann). salgssjefen ser heller ikke bort fra at Gresvig allerede neste vil ta i bruk bildeløsninger på sitt nettverk. En elektronisk katalog med bilder savnes nemlig og Ness mener tida er moden for dette. Systemet som ID Communication har levert er derfor skalerbart og bygget med henblikk på Intranett og bildeoverføringer.

Fakta: Dette er Gresvig
Består av 250 butikker spredt over hele Norge. De fleste butikkene er franchise-tilknyttet Gresvigkonsernet, som har hovedkontor og sentrallager i Askim i Østfold.

Gresvig hadde ved årsskiftet 173 heltidsansatte og 11 deltidsansatte, totalt 284 personer ansatt.

G-Sportkjeden omsatte i fjor for 2,2 milliarder kroner inklusive mva. mot 1,8 milliarder i 1994. Gresvigkonsernmet omsatte i 1995 for 900 millioner kroner eksklusive mva. Konsernet hadde et driftsresultat i fjor på 95,8 millioner kroner, noe som ga en driftsmargin på 10,6 prosent.