Annonse


Nytt oljeeventyr?

Multi-Fluid International AS har inngått intensjonsavtale med Kongsberg Offshore AS om leveranser verdt mellom 50 og 100 millioner. De 20 til 30 målerne skal benyttes på to av Statoils nye feltutbygginger, Åsgard og Gullfaks Satellitt.

Åtte års utvikling
Det har tatt åtte år å utvikle flerfasemålerne som er basert på avansert elektronikk og mikrobølgeteknologi. Målerne måler mengden av olje, vann og gass som strømmer samtidig i et rør, uten å måtte separere de forskjellige delene.

Kostnadsbesparelser
Sammenlignet med bruk av vanlig utstyr sparer man plass, vekt og kostnader. I følge en pressemelding fra Multi-Fluid har Statoil estimert kostnadsbesparelser på mellom 50 og 500 millioner kroner per feltutbygging ved bruk av flerfaseteknologi.

Multi-Fluid har tidligere inngått kontrakter om leveranser av flerfasemålere til Shell, og vi ønsker lykke til med det nye oljeeventyret.

Annonse