Annonse


Liberaliserer sent

EU-kommisjonen har akseptert at Irland ikke blir med i det store liberaliserings-rushet 1. januar 1998, og har nå langt på vei godkjent den timeplanen som landet har foreslått.
Egentlig var Irland med i gruppen land som kunne vente så langt som til 2003, fordi Telecom Eireann har behov for ekstra tid til å tilpasse seg konkurransen. Men regjeringen har altså valgt å starte tidligere – og i prinsippet har liberaliseringen vært i gang siden i sommer, da regjeringen inngikk en meget omstridt avtale om å selge 20 prosent til svenske Telia og Koninklijke PTT fra Holland. Målet med denne avtalen er å sørge for at landet får en akseptabel telefontetthet samtidig som prisene må rebalanseres før man får full konkurranse.

Den første delen av liberaliseringen er allerede i gang, når det første uavhengige (delvis norskeide) GSM-operatøren snart starter sitt nye nett.
I neste omgang vil det bli lovlig å etablere alternativ infrastruktur 1. juli 1997, og i neste omgang vil GSM-operatørene kunne få etablere sine egne utenlandsforbinhdelser fra 1. januar 1999. Vanlig stemmetelefoni vil bli helt liberalisert 1. januar 2000.

Når EU-kommisjonen har satt så mye inn på å fremskynde liberaliseringstidspunktet i Irland, og i andre EU-land i fase 2, så som Hellas, Portugal og Luxembourg, så skyldes dette ikke minst hensynet til WTOs samtaler om de internasjonalet telemarkedene. De nye tidsplanene vil gjøre det lettere for EU, mener kommisjonen, å forhandle med USA og Stillehavslandene om frie, interrnasjonale telemarkeder.

Annonse