Annonse


Bedre for svenske Netcom

Driftsresultatet ble fordoblet til 798 millioner svenske kroner. Netcom eier blant annet svenske Comviq GSM.
Inntektene i Netcom økte til i overkant av to millioner kroner, først og fremst takket være økningen i Comviq GSMs abonnenter. Antallet abonnenter i Comviq økte med 35 prosent i forhold til september 1995, til 451.000. Comviq hadde et nettoresultat på 112 millioner svenske kroner før finansposter, mot et tap på 58 millioner i samme periode året før. Etter finansposter ble Comviqs resultat et tap på 11 millioner, ned fra 248, skriver Telecom Revy.

Reduserte subsidier
En hovedårsak til resultatforbedringen: Subsidene pr. abonnent er redusert med 30 prosent siden september 1995. Selskapets netto-margin pr abonnent er økt til 181 kroner fra 155 året før – men hovedkonkurrent Europolitan kan skryte av å tjene 251 kroner pr abonnent.

Tele2, som driver Netcoms faste telenett, tjente 59 millioner kroner etter finansposter, mot et tap på ni millioner året før. Ved slutten av september hadde Tele2 omalg 73.000 Internett-abonnenter, og Internett er nå blitt selskapets nest største inntektskilde. Størst er fremdeles internasjonale telefontjenester.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse