Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ny planleggingsminister

Rød-Larsens etterfølger er klar. Utnevnelsen av Bendik Rugaas kan gi IT-Norge en etterlengtet push fremover. Rugaas tidligere meritter tyder på solid IT-kompetanse.

Mest kjent er Rugaas for jobben han har gjort som riksbibliotekar. Dette har medført ansvar for gjenoppbygging av Nasjonalbiblioteket. Måten han har løst oppgaven på gir positive signaler for IT-Norge.

Nasjonalbiblioteket er nå koblet mot det nye Supernettet og har en rekke avanserte elektroniske tjenester. Her arbeides det blant annet med å gi publikum tilgang til digitalisert informasjon som radioprogrammer, historiske billedsamlinger og video-opptak.

Rugaas har en meget allsidig bakgrunn. I tillegg til bibliotekhøgskolen har han universitetsutdanning med realfag og pedagogikk i fagkretsen. Yrkeserfaring spenner fra nattportier på Hotell Ambassadeur til engelsklærer på Botsfengselet og skiftarbeider ved Syd-Varanger Gruber.

Rugaas er fra Kirkenes. I et festskrift som ble utarbeidet i til hans 50-årsdag heter det at han har flyttet Nord-Norge inn på kontoret. Det lukter måsegg og salte bølger der.

Rugaas har vært en av arkitektene til Arbeiderpartiets nye prinsipp- og arbeidsprogram. Han har også arbeidet med IT-spørsmål for UNESCO.