Annonse


Ny planleggingsminister

Mest kjent er Rugaas for jobben han har gjort som riksbibliotekar. Dette har medført ansvar for gjenoppbygging av Nasjonalbiblioteket. Måten han har løst oppgaven på gir positive signaler for IT-Norge.

Nasjonalbiblioteket er nå koblet mot det nye Supernettet og har en rekke avanserte elektroniske tjenester. Her arbeides det blant annet med å gi publikum tilgang til digitalisert informasjon som radioprogrammer, historiske billedsamlinger og video-opptak.

Rugaas har en meget allsidig bakgrunn. I tillegg til bibliotekhøgskolen har han universitetsutdanning med realfag og pedagogikk i fagkretsen. Yrkeserfaring spenner fra nattportier på Hotell Ambassadeur til engelsklærer på Botsfengselet og skiftarbeider ved Syd-Varanger Gruber.

Rugaas er fra Kirkenes. I et festskrift som ble utarbeidet i til hans 50-årsdag heter det at han har flyttet Nord-Norge inn på kontoret. Det lukter måsegg og salte bølger der.

Rugaas har vært en av arkitektene til Arbeiderpartiets nye prinsipp- og arbeidsprogram. Han har også arbeidet med IT-spørsmål for UNESCO.

Annonse