Annonse


Falske Internett-toner

I Europa alene er det anslag på at musikkindustrien kan tape 13 milliarder kroner de neste årene på elektronisk piratkopiering. Beregningen er foretatt av IFPI – som er den internasjonale føderasjonen for plateindustrien, og som har 1.100 selskap i over 70 land som medlemmer. Samme selskap beregner omsetningen på verdensbasis til å ha vært på over 250 milliarder i 1995!

Nå vil musikkindustrien at leverandører av tjenester på Internett skal samarbeide med rettighetsinnehaverne.

– Vi ber bare om retten til å forhandle hva bruken av musikk på nett-tjenester skal koste, sier Phillipe Kern, i det nederlandske plateselskapet PolyGram. Han mener også at musikkindustrien er dårlig rustet for å møte informasjonssamfunnet.

Konferansen varer i tre uker og går i regi av FN-organisasjonen WIPO (World Intellectual Property Organization).

Annonse


På konferansen vil tre større avtaler bli drøftet. Det gjelder en konvensjon om beskyttelse av litterære og kunstneriske arbeider, utøvere og produsentenes rettigheter, og på eiendomsrett til databaser.

Musikkindustrien vil arbeide for å forbedre utøvere og produsenters rettigheter. Grunnen er at digital teknologi og utbredelsen av Internett gjør kopiering av musikk lettere.