Annonse


Mer Nokia til Pannon

Pannon valgte Nokia allerde i 1993, da man begynte å bygge opp nettet som kom i drift i 1994. I vår ble man enige om å fortsette dette samarbeidet, og nå er denne enigheten blitt til en avtale om leveranser av utstyr for mer enn 300 millioner kroner i 1997. Nokia skal fortsatt være eneleverandør av nettverksinfrastruktur til Pannon, samtidig som avtalen også omfatter utplassering og teknisk support på utstyret.

Pannon har nå mer enn 140 000 abonnenter, langt mer enn forutsatt. Egentlig skulle man nå 90 000 ved utgangen av 1995, mens det faktiske tallet ble 120 000. Pannon mener at man kommer til å fremlegge positivt regnskap for 1996 Selskapet dekker allerede 95 prosent av Ungarn, og målet er å komme opp i en dekningsgrad på 99 innen utgangen av 1996. De kommende leveransene fra Nokia vil først og fremst gå til å forbedre dekningen i områder hvor mobiltettheten er større en forutsatt i de opprinnelige utbygningsplanene.

Annonse