Annonse


EU tror på WTO

I et foredrag i Nederland på tirsdag sa Leon Brittan at han nå regnet med at det vil komme til en avtale om handel i IT-produkter og -tjenester, selv om forhandlingene ligger etter tidsplanen.

Årsaken til Brittans optimisme er en foreløpige enigheten mellom de asiatiske APEC-landene (Asia-Pacific Economic Cooperation) og USA, etter møter i forrige ute.

Handelsbarrierer
– Jeg håper at det suksessrike arbeidet til APEC vil gjøre det mulig for såvel USA som de viktigste asiatiske deltakerlandene å bli med oss i en avtale om å redusere handelsbarrierer og kostnader over hele verden i denne viktige sektoren, sa Brittan.
I desember vil WTO holde en konferanse i Singapore hvor målet er å bli enige om en “Information Technology Agreement” ITA, for å redusere tollsatsene på en lang rekke dataprodukter og Brittans optimisme skyldes ikke minst APEC-vedtaket forrige uke.

– Bredere løsning
Singaporekonferansen har også som mål å forbedre teknisk støtte og øke markedsaksessen for de minst utviklede landene, sa Brittan. – Disse tiltakene alene kan ikke løse problemene for de minst utviklede landene, sa han. – Men vi trenger mer slike tiltak som en del av en bredere løsning.
– Derfor vil Europa tilby større markedstilgang for en lang rekke produkter fra 1. januar, og vil gjøre mer, sa Brittan. Problemet er imidlertid telekommunikasjoner, hvor Europa er villig til å gå mye lengre enn særlig de asiatiske landene.
– Vi fremla nylig et tilbud for WTO i Geneve som viste at vi vil gå i spissen, sa Brittan. – Nå må vi sikre at våre asiatiske partnerne følger opp dette tilbudet. Og det samme gjelder såvel Nord- som Syd-Amerika.

Annonse