Annonse


Duopolet virker

Hvis du lurer på om du skal velge NetCom Storbrukerabonnement eller Telenor Mobil Proff neste år, så er valget enkelt: Du betaler 249 kroner måneden og 1,49 pr minutt – uansett leverandør.

Hvis du derimot tror at NetCom Standard eller GSM Primær passer best, så blir valget litt vanskeligere: Du kan enten betale 149 kroner måneden hos NetCom, eller 154 kroner måneden hos Telenor Mobil. Minuttprisen blir imidelertid den samme: Kr 1,98 hos begge operatørene.

Hvis valget heter NetCom Fritid eller GSM Privat, så er månedsprisen uansett kr. 50,- pr. måned. Der kan du imidlertid spare 1 øre i minuttet når du ringer dagtid hos NetCom, som opererer med minuttpris på 6,99 mot Telenor Mobils 7 kroner. Om kvelden er imidlertid prisen den samme begge steder: Kr. 1,98.

Fra mobil til mobil
Hvor er det så forskjell: Jo, først og fremst for prisen du må betale for samtaler fra mobilnett til mobilnett. NetCom Storbruker og NetCom Helår betaler kr 2,39 pr. minutt for å ringe Telenor Mobil, mens tilsvarende pris fra Telenor Mobil til NetCom er på 3,39, nesten uansett hvilket abonnement du velger.

Annonse


For Netcom Standard er det imidlertid snakk om 2,99 og 2,69 (offpeak), og 5,99 eller 2,99 for Netcom Fritid. Telenor Privat har valget mellom 7 kroner på dagtid og 3,39 på kveldstid for samtaler til NetCom, mens prisen for GSM 200-abonnenter ligger på henholdsvis 5,.50 og 3,39.

Lavere pris fra fastnettet
Svært mange vil være glade for at det endelig blir gjort noe med de såkalte mobilterminerte prisene, altså for samtaler fra det vanlige fastnettet til mobiltelefoni.

Der opererer Telenor til neste år med priser på 2,19 pr. minutt for Proffabonnement, mot 2,40 for alle andre. Til gjengjeld har NetCom satt ned sin pris fra 2,80, til 2,37 – slik at også der er NetCom noen øre billigere. Mange fastnettabonnenter har vært frustrert over den høye kostnaden ved å ringe fra vanlig telefon til mobil. Det er fremdeles høyt, men det begynner da å komme seg.

Neste års billigste mobilpriser
Det er NetCom til NetCom om kvelden og i helgene, da det koster 99 øre minuttet år ringe. Den samme prisen gjelder forøvrig for NetCom Bedriftsnett hele døgnet. NetCom Bedriftsnett er løsningen hvor NetCom kobler seg direkte opp til bedriftens sentralbord, slik at mobiltelefonsamtaler til NetCom – og utenlandssamtaler – helt går utenom Telenors nett. Da vil prisen pr. minutt for samtaler fra bedriftens interne telefoner til NetComs abonnenter være 99 øre i minuttet.

Men det er all grunn til å tro at bedrifter som satser på Telenors VIP-nett vil få tilsvarende pris. Telenor Mobils administrerende direktør Stig Herbern har allerede innrømmet at han regner med at VIP-nett vil koste selskapet bortimot 100 millioner i rabatter neste år.

Annonse