Annonse


Utstyr for Hjemmet

Hjemmet Mortensen har foretatt kraftige utskiftninger av maskinparken. 375 PC’er og 13 servere er levert av MBS Fjerndata.
– Erfaringene, etter fullstendig ny infrastruktur og IT-installasjon i nybygget til Hjemmet Mortensen, viser verdien av grundig forarbeid og langsiktig samarbeidsforhold med underleverandører, sier markedsdirektør Bengt Heggertveit i en pressemelding fra MBS Fjerndata.

Samlet er det investert i nettverk, PC’er og servere for 9.5 millioner kroner. Maskinvare, utstyr og tjenester er levert av MBS Fjerndata. Selskapet hadde ansvaret for å utrede hvordan Hjemmet Mortensen skulle velge dataløsning, og utredningen la grunnlaget for anbudsrunden.

Annonse