Annonse


ATM over Atlanteren

ATM har lenge vært en teknologi som har vært begrenset til nærmiljøet: Først til bedriftsinterne nett, deretter til bynett. I løpet av det siste året har man imidlertid sett flere internasjonale ATM-forbindelser komme i kommersiell drift, blant annet det skandinaviske Nordicom-nettet som drives av Telenordia. Og nå går de internasjonale ATM-forbindelsene ett skritt videre, når BT i løpet av neste halvår vil lansere den transatlantiske CellStream-tjenesten.
Det er – ikke overraskende – BT i samarbeid med MCI som i disse dager starter en beta-tjeneste, for å teste ut den nye, transatlantiske forbindelsen. I neste omgang skal CellStream bli en del av Concert-tilbudet som BT og MCI sammen står for – og hvor Telenor er den norske partneren. Dermed skulle det i løpet av kommende år også bli mulig for norske bedrifter å satse på ATM-trafikk over Atlanterhavet.

45 Mbit/s og SDH
Men i første omgang er det den amerikanske Internett-leverandøren Netcom det handler om. Netcom (som ikke har noe med NetCom GSM å gjøre), kaller seg verdens største, uavhengige Internett-leverandør, med mer enn 560 000 kunder på verdensbasis.
Forbindelsen på 45 Mbit/s SDH knytter sammen MCIs amerikanske ATM-tjeneste HyperStream med BTs CellStream, og skal gi muligheten til å overføre stemme og video i tillegg til vanlig datatransmisjon. Man kan enten bestille Constant Bit Rate (CBR)for stemme, data og vido eller Variable Bit Rate (VBR) for data, og bestillingstiden for transatlantiske, virtuelle linjer reduseres fra måneder til bare et par dager.

Annonse


Annonse


Annonse