Annonse


Telias resultat opp 25%

Omsetningen i perioden økte med 7 prosent til nærmere 31,5 milliarder SEK.

Telia har gjennom oppkjøp og ekspansjon styrket sin posisjon. Spesielt gjelder dette i Norge, Danmark og Finland, noe som er en medvirkende årsak til at antallet ansatte er økt med 758 i løpet av årets ni første måneder.

Lønnsomheten er blitt gradvis styrket i 1996. Dette skyldes ikke bare økt etterspørsel etter Telias produkter og tjenester, men også gjennomførte rasjonaliseringstiltak.
Telia regner med at konsernets resultat for inneværende år klart vil overgå fjorårets resultat.

I Norge fortsetter investeringene. Det er ventet at disse investeringene vil gi positive bidrag allerede fra januar 1998, som er mindre enn tre år etter etableringen i Norge.