Annonse


Prisras på mobiltelefoni

Tyskland har vært et høykostland for mobiltelefonbrukere. Dette har ført til at en million tyske mobiltelefoner ligger i skuffene og ikke blir brukt.
For å få mobiltelefonene opp av skuffene, senker Deutsche Telekom prisen for mobiltelefonabonnement til en tredjedel av tidligere nivå.
Konkurrenten Mannesmann som sitter med 60 prosent av abonnentene, har svart på utspillet. Mannesmann senker også sine priser tilsvarende.
Mobiltelefoner har lenge vært subsidiert i en slik grad i Tyskland at prisen har vært symbolsk. Denne typen subsidiering er forventet å ville forsvinne.

Annonse


Annonse


Annonse