Annonse


Prisfakta fra Telenor

Formålet med en ny struktur er blant annet å redusere avstandsprisene og tilby et enklere prissystem. Den nye strukturen er dessuten innført for å oppnå priser som bedre stemmer med kostnadene i Telenors telenett, skriver selskapets informasjonsavdeling.

Forenkling
Den viktigste forenklingen i den nye strukturen er at Telenor går over fra tre til to innenlands takstsoner. Den nye lokaltaksten erstatter dagens kommune- og nærtakst, og vil gjelde innen din kommune og dine nabokommuner.

Utover dette gjelder lokaltakst også for samtaler til kommuner der kommunesenteret ligger mindre enn 50 kilometer fra ditt eget kommunesenter. Bor du i Nord-Norge betaler du kun lokaltakst for samtaler innenfor de tre nordnorske fylkene.

Sanntidsprising
Telenor innfører samtidig sanntidsprising for privatkunder og småbedrifter som er tilknyttet en digital sentral. Dette innebærer at kundene betaler pr sekund for den tiden samtalen varer og ikke for hvert påbegynte tellerskroneritt.

Annonse


Det blir en startpris på 40 øre for hver påbegynte samtale, uansett varighet og avstand. En del kunder vil fortsatt i 1997 takseres med tellerskritt. Tellerskrittprisen er 70 øre pr påbegynte tellerskritt, men tellerskrittlengden er justert for å tilpasses de nye prisene.

Digitalisert
Om lag 90 prosent av telenettet vil være digitalisert ved årsskiftet. Planen er at de resterende 10 prosent skal være digitalisert innen utgangen av neste år. Da vil alle privatkunder og småbedrifter kunne takseres etter sanntidsprinsippet.

Lokaltaktst opp
Med det nye lokaltakstområdet vil prisene på samtaler innenfor egen kommune gå opp, med unntak av samtaler med under to minutters varighet som blir billigere.

Prisen på samtaler til nabokommunene går betraktelig ned. Hvordan de nye prisene på lokalsamtaler slår ut for den enkelte er avhengig av ditt ringemønster.

Viderekopling gratis
Viderekopling av innkomne samtaler som i dag er gratis innen egen kommune, blir fortsatt gratis og gjelder viderekopling innen hele lokaltakstområdet. For viderekopling til nummer utenfor lokaltakstområdet, og til personsøker eller mobiltelefon, betaler du det en slik samtale koster, skriver Telenor i forklaringen til pressen.