Annonse


PCer i politikken

Målet med forsøksprosjektet PCer til fylkespolitikere, er å gi politikerne tilgang på saksdokumenter. En effekt som skal måles er om elektronisk tilgang på dokumentene gjør at disse ikke behøver å sendes ut i papirform.
Dersom det viser seg unødvendig å sende sakspapirene via post, vil fylkesadministrasjonen spare både portokostnader og administrative utgifter forbundet med utsendelse.
Fylkespolitikerne vil også få tilgang på annen nyttig informasjon i den sentrale datamaskinen for fylkesadministrasjonen.
Foreløpig er det seks fylkespolitikere som er med i forsøksordningen. Investeringsbehovet for PCer, skrivere, modemer til disse seks er på 250.000 kroner melder Nordlys.

Annonse


Annonse


Annonse