Annonse


Må betale NRK-lisens

Det er Kai Syrdalen, rådgiver for økonomi og administrasjonsdirektøren i NRK som sier dette.
– De som har en skjerm, og som installerer et TV-tunerkort i maskinen, har per definisjon et TV-apparat. De er dermed lisenspliktig til NRK, slår Syrdalen fast.
Regelen om lisensplikt gjelder firmaer og privatpersoner som fra før ikke har TV. Firmaer er pliktig å betale for hver enkelt mottaker, og blir dermed særlig hardt rammet av lisensplikten. Privatpersoner som allerede betaler fjernsynslisens, kan ta det med ro, i alle fall så lenge de ikke låner bort PC-en til naboer og venner som ikke bor på samme adresse.
Når ingen PC-eiere med TV-kort hittil har mottatt lisenskrav fra NRK, skyldes det manglende oppdatering av regelverket for forhandlernes registreringsplikt. Regelverket pålegger ikke forhandlere som selger monitorer og TV-kort hver for seg å rapportere salget til NRK, foreløpig.

Sjekker ikke PC’en
I påvente av at Kulturdepartementet skal bringe regelverket i samsvar med hva som er teknisk mulig, har PC-eiere med TV-tunerkort likevel ingen unnskyldning for å la være å betale:
– Eiere av slike TV-mottakere er selv rapporteringspliktige til NRK, sier Syrdalen.
Når det gjelder uventede besøk fra Lisenskontrollen, vil ikke nidkjære kontrollører heretter gå inn og sjekke innholdet på PC-en; de vil nøye seg med å spørre, beroliger Syrdalen.