Annonse


Lærer samisk via video

I følge Sameradioens nyhetsavdeling er det et stort problem at det er for få lærerkrefter til språkopplæring i de sør-samiske områdene. 100 barn i 20 kommuner har bare to lærere til rådighet.
Med de avstandene som disse to lærerne skal rekke over er det umulig å drive effektiv undervisning etter tradisjonelle metoder. Det er derfor foreslått at undervisningen skal foregå ved hjelp av videokonferanser.

Dyrt?
Mange politikere på lokalplanet har hevdet at det blir en for dyr løsning å skaffe utstyret som skal til. Tilhengerne av en slik løsning hevder på sin side at utstyret kan brukes av andre i kommunen også.
Eksempler på andre bruksområder for materiellet er til voksenopplæring. Videokonferanser i steden for møter for parter i næringslivet og politikere er også foreslått.