Annonse


Kraftig priskutt

Den samlede prisreduksjonen fra Telenor er på årsbasis 1,1 milliarder kroner, fordelt med 430 millioner kroner på vanlig telefoni, 500 millioner kroner på mobiltelefoni og 180 millioner kroner på leide samband. Opplysningene kom frem på en pressekonferanse i Oslo tirsdag formiddag.
I korthet vil fjerntaksten gå betydelig ned, det samme gjør prisene for mobilsamtaler og for utenlandssamtaler. Oppsiktsvekkende er det at prisen på telefonsamtaler innen egen kommune vil gå opp. Kommuner og forbrukerorganisasjoner har på forhånd varslet aksjoner og protestbrev mot Telenor dersom dette ville skje.

Nye prissoner
Fra nyttår vil Telenor etablere et nytt lokaltakstområde bestående av den enkelte kommune og dagens nærtakstområde, områder med en radius på om lag 50 kilometer. Selskapet er først i Europa til å etablere så store lokaltakstområder.

Nord-Norge samlet
Med unntak av Nord-Norge, vil det fra nyttår være bare to takstsoner her i landet: lokal- og fjerntakst. Spesialordningen med at det ikke er fjerntakst innen de tre nordligste fylkeneopprettholdes. Det betyr at hele Nord-Norge fra nyttår blir ett eneste stort lokaltakstområde, opplyser informasjonssjef Elisabeth Gjølme i Telenor Privat.

USA-priser ned 35 %
Prisen på utenlandssamtaler fra fasttelefon går ned med gjennomsnittlig ni prosent. Størst reduksjon blir det på samtaler til Norden, Europa og USA. Prisene til USA går ned med 35 prosent på kveldstid. En samtale til New York vil dermed koste det samme som en samtale til London. Utlandsprisene fra mobiltelefon ble satt ned 1.11. i år med reduksjoner på inntil 50 prosent.

Annonse


Billigere mobil
Innenlands mobilsamtaler blir i gjennomsnitt 25 prosent billigere fra nyttår, mens prisen for å ringe fra fasttelefon til mobiltelefon reduseres med 15 prosent. Prisen for å ringe fjerntakst blir satt ned med åtte prosent.

Ny «sanntid»
Privatkunder og småbedrifter som er tilknyttet en digital sentral, vil fra nyttår få sine telefonsamtaler priset etter sanntid, det vil si pr. sekund, og ikke etter antall tellerskritt. Du vil dermed betale for nøyaktig den tidsamtalen varer, og ikke etter påbegynte tellerskritt som i dag.

Rebalansert prising?
For å motvirke at samtaler over lengre strekninger skal fortsette å subsidiere samtaler over kortere strekninger blir det innført to endringer. Det blir mulig å ringe for lokaltakstover et større område enn noe annet europeisk land kan by på. Samtidig blir det en startpris pr. samtale på 40 øre for Basis-abonnement (37 øre for Pluss-abonnement), uansett lengde og avstand.

Lokaltakst opp
Med tellerskittaksering har minste pris vært ett tellerskritt på 70 øre (64 øre for Pluss-abonnement). Den nye lokaltaksten medfører at lange samtaler innen kommunen, særlig på kveldstid, blir noe dyrere.

Taper penger?
– De nye prisene stemmer bedre med de virkelige kostnadene for å bruke telenettet. I dag taper vi penger på kommunetakstsamtaler på kveldstid og i helger, samtidig som det har vært for dyrt å ringe over lange avstander. Dette retter vi på nå. Privatkunder som har et stort telefonbruk kan i tillegg oppnå store besparelser ved å velge ett eller flere av rabattproduktene i “Familie og Venner”-programmet. Bedriftskunder kan nyte godt av selektive rabatter og spesielle produkter som VIP Nett, sier visekonsernsjef Terje Thon.

Gjennomsnittet ned
Gjennomsnittsregningen for nasjonal og internasjonal telefontrafikk vil fra nyttår gå ned med seks prosent for privatkunder og åtte 8 prosent for bedriftskunder, opplyste Telenor på pressekonferansen.

Oppdateres
Dagens Telecom vil i løpet av tirsdagen komme med flere utdypende opplysninger, konkrete priseksempler og kommentarer på Telenors prisvalg.

Annonse