Annonse


Kamp om operatørene

I løpet av de siste ukene er det blitt klart at Deutsche Telekom, France Telecom og Telecom Italia følger etter BT, CompuServe og WorldCom og tilbyr offentlige Notes-tjenester til sine kunder, først og fremst basert på Web-versjonen Lotus Domino. Tilsammen har Lotus nå avtaler med hele 16 tjenesteleverandører og/eller tjenester om å tilby Dominobaserte tjenester.
Samtidig er det også blitt klart at BT valgte Microsoft Exchange som sin interne mail-server, til fordel for nettopp Lotus Notes. Noen endelig vinner av krigen mellom Notes og Exchange har man altså ikke fått – det eneste som er sikkert er at Internett-eksplosjonen endrer slagmarken. Web-versjonen av Notes, Lotus Domino, er allerede på markedet, mens Microsoft regner med at såvel Exchange som resten av Windows blir Web-basert i løpet av neste år.

6 års valgprosess
BT startet sitt “Nextgeneration Messaging and groupware”-prosjekt allerede i 1990. I oktober hadde man endelig kommet ned til to alternativer, og 4. November, da Bill Gates tilfeldigvis var i London, ble avtalen med Microsoft undertegnet. Exchange skal erstatte 40.000 eksisterende Mcrosoft Mail-klienter, samt tusenvis av systemer basert på IBM OfficeVision og Digital All-in-one. BT sier at avgjørelsen ikke har noen sammenheng med avtalen mellom BT, MCI og Microsoft om felles satsing for globale Internett-tjenester, og at Network Notes fortsatt vil være en global tjeneste fra BT.

DT, FT og TI
I tillegg vil altså Deutsche Telekom starte sin Domino-baserte tjeneste, IntraTeam for Notes, allerede i september, mens France Telecom på sin side her blitt enige med Lotus om å etablere en Domino-basert tjeneste på den franske operatørenes Internett-tjeneste Global Internet. Og Telecom Italia er på sin side i ferd med å etablere en pilot-tjeneste basert på Domino. Lotus håper at tjenestetilbudet basert på Domino vil bli enda større etter at selskapet nylig lanserte Domino SPA, en familie applikasjoner som kan “leies ut” av teleoperatører eller tjenesteleverandører uten at brukerne skal behøve den tekniske ekspertise som gjerne har vært forbundet med Notes.

Annonse


Annonse


Annonse