Annonse


Java-telefonen kommer

Om det så er i en vaskemaskin, brødrister, kassettspiller eller mikrobølgeovn – alt kan i prinsippet styres med basis i Java-teknologien. Java vil i stadig økende grad gripe inn i vår hverdag på nær sagt alle områder – om vi liker det eller ikke – og det vil skje i løpet av få år.

Java-telefon
De første eksemplene er allerede underveis. I desember vil Suns Javasoft-divisjon offentliggjøre navnet på en “betydelig aktør på det europeiske mobiltelefonmarkedet” som vil implementere Java i sine mobiltelefoner, melder det britiske nyhetsbrevet Network Briefing. Andre mobiltelefonprodusenter vil henge seg på tidlig i 1997.

Oppgradér over nettet
Javasofts europeiske markedssjef, Amy Porter, sier til Network Briefing at Java vil gjøre mobilprodusentene mindre avhengige av bestemte prosessorleverandører (Java kjører på alt), samtidig som man kan lage løsninger hvor mobilabonnenten selv laster ned nye funksjoner (i form av Java-kodete programsnutter) til sin mobiltelefon via nettet. Microsofts svar på Java, ActiveX, vil ikke kunne fungere i en slik sammenheng, rett og slett fordi “it’s too big and fat”, som Porter formulerer det, og dessuten atskillig mer sårbart overfor datavirus.

Eksplosiv vekst
Java har virkelig satt fart i Sun-maskineriet og gitt de ansatte forsterket tro på at de er havnet hos rett arbeidsgiver til rett tid. Javsoft, som har basert hele sin virksomhet på den nye teknologien, ekspanderer nå voldsomt – fra 350 ansatte til omlag 700 innen utgangen av juni 1997. Ikke dårlig dét av et selskap som i juli i år hadde 90 ansatte. Flesteparten av de ansatte er ingeniører, bare en håndfull er selgere og markedsfolk.

Annonse