Annonse


IP- eller Tag-svitsjing?

Først lanserte Ipsilon IP-svitsjing, basert på Internet Protocol kombinert med ATM – og utfordret dermed markedsleder Cisco fordi IP-svitsjing er en reell konkurrent til Ciscos rutere etterhvert som multimedia over Internett blir stadig vanligere. Deretter svarte Cisco med sin egen teknologi, kalt Tag Switching, som kombinerer Ciscos sterke side, ruterbaserte internettverk, med de teknologiene som er nødvendige for å kjøre multimedia over Internett.

Og så svarer Ipsilon i forrige uke, med å gjenoppfinne (reverse-engineer) selve arvesølvet til Cisco, nemlig Interior Gateway Routing Protocol (IGRP), som finnes i de aller fleste nettverk basert på Ciscos rutere. Ved å legge IGRP direkte inn i sine IP-svitsjer, regner Ipsilon med å få en snarvei inn til Ciscos kunder. I dag er situasjonen slik at nettverksadministratorer som ønsker å installere et ruter-produkt fra en annen leverandør i et IGRP-nettverk er nødt til å legge inn oversettelse til en åpen ruterprotokoll så som Open Shortest Path First. Med IGRP i sine produkter vil Ipsilon oppnå at gjennomstrømningshastigheten blir høyere samtidig det blir enklere siden man slipper å adminstrere to protokoller.

En annen fordel for Ipsilon er at selskapet ikke er Cisco. Derfor vil det bli enklere for konkurrenter, så som Bay Networks, å lisensiere Ipsilons IGRP. I dag samarbeider Ipsilon med selskaper som Digital Equipment og NEC Technologies – og målet for Ipsilon er å få Internet Engineering Task Force til å ta med selskapets versjon av IGRP som en del av den kommende Internet Protocol versjon 6 (Ipv6).

Samtidig er det mange som mener at Ipsilons kombinasjon av IP-svitsjing og IGRP vil gjør det vanskeligere for Cisco å finne fotfeste for Tag Switching, som ikke vil være tilgjengelig før en gang i 1997. I følge Ipsilon vil det koste 900 dollar å oppgradere dagens IP-svitsjer til også å takle IGRP. Beta-testing av produktet er allerede i gang.

Forøvrig er det mange i nettverksbransjen som allerde er begynt å sammenligne det som foregår mellom Ipsilon og Cisco i dag med en tilsvarende utvikling for tre år siden, mellom Cisco og IBM. Dengang var det Cisco som klarte å klone IBMs egenutviklede ruterprotokoll, Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN), somn deretter ble foreslått som en åpen standard av Cisco i 1993. Denne gang er det Ciscos tur til å svi – selv om Cisco selvfølgelig hevder at IGRP er en heleid, patentert teknologi.

Annonse


Annonse


Annonse