Annonse


Finsk pris til Ericsson

Prisen ble overrakt Oy LM Ericsson av den finske presidenten på onsdag.
Ericsson fikk prisen for sin tilpasning til endringer i bransjen og sin orientering mot kundene og deres behov. Juryen la vekt på at Ericsson hadde anstrengt seg for å imøtekomme og utvikle produkter i samarbeid med sine kunder.
I tillegg mente juryen at Ericsson har bidratt til lønnsomhet i bransjen over flere år ved å utvikle sitt personales kompetanse og ved å delta i planlegging av operasjoner og målsettinger.

Oy LM Ericsson var det eneste firmaet som fikk denne prisen i år og utdelingen skjedde i Statsrådets festsal i Helsinki.

Oy LM Ericsson ab har over tusen ansatte, de utvikler og leverer løsninger for faste og mobile telekommunikasjonsnettverk. Mer enn halvparten av personalet i Finland er engasjert i forskning og utvikling innen telekommunikasjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse