Annonse


Ericsson omorganiserer

De tre nye forretningsområdene blir:

Telefoner og terminaler
Ansvar for vanlige produkter til kundene. Dette er mobiltelefoner, trådløse telefoner, modem og nettverksterminaler.

Mobilsystem
Ansvarlig for nettverksløsninger. Ansvar for tjenester til operatører av teletjenester og mobilnettverk.

Informasjon og kommunikasjon
Ansvarlig for nettverkstjenester, produkter og tjenester for følgende områder:
Operatører av nettverk for telekommunikasjon, dedikerte nettverk og forretningsbaserte nettverk.

Annonse


– Ericsson har hatt en positiv utvikling for ordre, salg og overskudd 20 kvartaler på rad, sier selskapets styreleder Lars Ramqvist. Han sier også at selskapet er et av verdens ledende når det gjelder telefoner og mobilsystemer.
– Vår ledende stilling skyldes en sterk markedsorganisasjon i 130 land og vår teknologiske ledelse, fortsetter Ericsson, og lover at organisasjonen fortsatt skal utvikles for å beholde ledelsen.

Ericcson har 90 000 ansatte i130 land.

Annonse


Annonse


Annonse