Annonse


Unisource i Hong Kong

Peoples Phone ble tildelt en av de seks mobiltelefonlisensene i Hong Kong og har siden dengang arbeidet med å finne partner som kan ta seg av den tekniske utbygningen. Det gjelder å være raskt ute, siden etterpørselen etter mobitelefoner vokser sterkt for tiden: Bare fra mai 1995 til mai 1996 økte antallet abonnenter fra 550 000 til 1 million. Derfor er det viktig for de nye operatørene å være så tidlig ute som mulig.

Rask utbygning
Dette håper Peoples Phone å kunne oppnå når Unisource Mobile blir ansvarlig for nettutbygning og markedsføring i konsortiet. Unisource er allerede en av de viktigste eierne av lisensen, med. 22 prosent av aksjene. De andre eies av China Resources Ltd., (54,5%) Telepaging Ltd (18%) og Mobile Systems International (5.5%) Det er meningen at Unisource Mobile skal basere seg på erfaringen fra sine medlemsland, først og fremst Sverige, når nettet nå skal bygges ut så raskt som mulig. Unisoruce Mobile har i dag lisenser og aktiviteter i 19 land verden over, med mer enn 5 millioner abonnenter. Meningen er at Peoples Phone skal være på luften allerede i februar. Lisensen har en gyldighetstid på 10 år.

Annonse


Annonse


Annonse