Annonse


På bedringens vei?

Internasjonale Alcatel Alsthom, som blant annet eier Alcatel STK-konsernet, ser ut til å få et positivt resultat i år etter fjorårets dundrende underskudd. For å bruke legespråket; – Pasienten er på bedringens vei, men er forsatt sengeliggende.
I motsetning til fjorårets rekordstore underskudd, viser Alcatel Alsthoms resultat for årets seks første måneder et netto tap på 627 millioner kroner. I samme periode i fjor var tapet på hele 1,8 milliarder kroner.
– Første halvår har vært preget av en rekke kommersielle suksesser og har gitt en økning på 3,8 prosent til totalt 102 milliarder kroner. Denne veksten har vært særlig høy innen telekomsektoren, sier Alcatel Alsthom-sjefen Serge Tchuruk til Alcatels STKs internavis “Kontakten”.

20.000 blir sparket
Konsernsjef Tchuruk vil redusere antall ansatte med hele 20.000 i Europa. Det tilsvarer det samme som hele befolkningen i Moss eller alle elever på videregående skoler i Oslo. Først og fremst er det innen kabel- og telekomsektoren at de omfattende bemanningsreduksjonene kommer.
– Ingen i norske Alcatel kommer til å bli sagt opp som følge av Alcatels Alsthoms nedbemanningsplaner. Vi skal istedet ansette 150 nye medarbeidere i løpet av 1996. Husk at vi i slutten av 1980-årene var gjennom en ganske tøff omstrukturering med nedbemanning og ytterligere spesialisering av enhetene. Den internasjonale Alcatel-organisasjonen går nå igjennom den samme “hestekuren” som vi har vært igjennom, sier personaldirektør Erik Strøm i Alcatel STK til Telecom Revy.

Positiv trend
Tchuruk konstaterer at selskapets positive trend forsatt ikke slår ut på inntektssiden. Totalsalget for konsernet i første halvår var på 932 milliarder kroner og er i hovedsak et resultat av fjorårets innsats. Totalsalget viser faktisk en nedgang på 3,4 prosent i forhold til første halvår i 1995.
Det er innen telekom at Alcatel Alsthom hadde de største tapene i fjor. Nå viser konsernets tall at telekomsektoren er de som bidrar mest til et positivt resultat for 1996.
Overraskende er det likevel at Tchuruk kommenterer villig vekk både salgstall for kabel – og systemområdene i konsernet, men vil ikke ut med spesifikke resultattall for telekomsektoren.

Ti % vekst?
Konsernsjefen forespeiler derimot en vekst på mellom fem og ti prosent i året innen konsernets telekomsektor.
– Første halvår ga en økning på 21 prosent i ordremassen i salg i forhold til samme periode i fjor. dette skjedde på tross av prisnedgang i svitsjing, mindre etterspørsel i sentrale markeder, særlig i Frankrike, samt en vesentlig prisreduksjon i eksporten til Kina som satser på egenproduksjon, sier Tchuruk.
Alcatel-sjefen mener at innen transmisjon vil ordre og salg øke med mer enn 40 prosent i 1996. Tchuruk mener at økningen er særlig markert i USA, hvor salget er doblet i løpet av de siste fire årene og vil i år passere 1,3 milliarder kroner. En tilsvarende utvikling mener han skjer innen aksessystemer. Her har Alcatel registrert at markedet ekspanderer med om lag 20 prosent årlig. For Alcatel vil dette kunne medføre en ventet ordre- og salgsvekst på vel 40 prosent.

Omfattende kriseplan
Etter fjorårets sjokkresultat fikk Tchuruk laget en kriseplan som skal forbedre økonomien med nærmere ni milliarder kroner årlig frem til 1998. For å klare dette har konsernet vært gjennom en knallhard omstrukturering. Stikkordene i kriseplanen er kraftig nedbemanning og omlegging av markedsstrategien.
Frem til 25. september hadde gigantkonsernet solgt unna såkalte “perifere aktiviteter” for hele 6,2 milliarder kroner. Faste kostnader skal også skjæres inn til beinet og her venter Tchuruk en innsparing på 2,5 milliarder kroner.

Annonse