Annonse


Naviger med Skyphone

Skyphone er navnet på flytelefon-tjenesten som drives av Telenor, Singapore Telecom og British Telecom i samarbeid. Nå har forsøk, gjort i Nordsjøen i oktober, vist at tjenesten kan brukes til mer enn bare telefonering: Signalene fra telefonsystemet, videresendt via satellitt til jordstasjoner verden rundt, kan også bestemme posisjonen til fly og andre luftfartøy – og forsåvidt også skip som er utstyrt med Skyphone-utstyr, skriver Telecom Revy.
Det var et norsk helikopter av typen Sikorsky S61-N som ble brukt til forsøket som Luftfartsverket gjennomførte. Posisjonen ble bestemt innenfor en radius på 30 meter mens helikopteret fløy mellom Flesland flyplass og Osebergplattformen.
I følge Skyphone vil dette satellittbaserte posisjoneringssystemet ha stor nytteverdi, siden fly ofte forsvinner ut av radar-rekkevidde når de flyr over havstrekninger. I dag løses dette problemet ved at piloten manuelt oppgir posisjonen over radiosystemer som ofte kan være plaget av forstyrrelser og dårlig vær.

Toveis
Skyphones aeronautiske telenett (ATN) kan derimot bli akseptert som et posisjonering-system som kan la luftfarts-kontrollører lokalisere helikopter eller fly overalt i verden. ATN er bedre enn GPS, siden det er et toveis system som gjør det mulig for begge parter å ha kontinuerlig oversikt over posisjonen, mens den sivile versjonen av GPS kun er enveis.
I forsøket ble data overført fra Helikopter Services helikopter hvert 30. sekund, direkte til en PC-basert terminal for luftfart-kontroll på Englands National Air Traffic Services stand på den britiske luftfartsutstillingen på Farnborough. Kommunikasjonen var basert på BT og Telenor, som eiere av Skyphone, via jordstasjonene på Eik i Rogaland og Goonhilly i England. Fordelen med Skyphone, fremfor det systemet som eksempelvis SAS har valgt i sin flytelefon-løsning, er at Skyphone er satellittbasert, mens SAS har valgt en løsning med direkte kontakt mellom fly og bakkestasjoner. Derfor er Skyphone klar til å tilby sin ATN-tjeneste til fly på verdensbasis.

Annonse