Annonse


Øker ikke prisene

– Vi jobber hardt for å harmonere abonnementstypene for Schibstednett-kunder og Telenor Online-kunder, forteller Iuel. Telenor Privat selger internett-tilgangen for Telenor Online. Han forteller at Telenors Internett-leveranser vil gå med dundrende underskudd i 1996, uten at det vil føre til økte priser. – Vi forventer å gå i balanse i 1997 og fortsette trenden, slik at vi får et lite overskudd i 1998.

Subsidier
– De somvirkelig tjener på Internett i dag er modem- og datamaskinleverandører. Våre overskudd kommer på litt lengre sikt, forteller Iuel. Han peker på at modem og annet utstyr som selges til én krone eller liknende kan ha slike priser fordi blant andre Telenor Privat sponser prisen. Kampen om Internett-kundene finner i så måte mange paralleller i mobiltelefon-markedet.
Iuel forteller at priser og betingelser på Schibstednett i dag er bygget opp svært forskjellig av historiske årsaker. – Vi har helt ulike administrative systemer, der det ene er markedsorientert og det andre har utgangspunkt i en monopolsituasjon. Det ligger en kjempejobb i å få sydd disse systemene sammen. Og da ikke minst funksjoner som support og kundeservice, sier Iuel og lover at omveltningen på sistnevnte skal bli til det bedre – begge steder.

Se også artiklene: «Kast ikke brevarket» og «Øker kapasiteten»