Annonse


Multimedia-boom

Frem til år 2006 vil inntektene fra interaktive multimediatjenester til private husstander ivest Europa, USA og Asia øke fra 14,4 til476,2 millioner kroner. I følge det engelskeanalysefirmaet Ovum, vil annonsering stå forover halvparten av inntektene.

– Den eksplosive veksten vi ser påInternett-markedet tjener som et godteksempel for utviklingen av interaktivetjenester, sier John Moroney i Ovum.
Liberaliseringen av telekommunikasjon ogkringkasting tvinger underholdnings-,telekommunikasjons-, og dataindustrien til åkonkurrere i de samme markedene. I følgeOvums rapport vil interaktive tjenester bli enviktig del av disse industrieneskonkurransefortrinn.

Pakkeløsninger trengsRapporten fra Ovum peker også på atmarkedsveksten avhenger av kritiske kundersom motiverer tilbydere av slike tjenester til åendre sin nåværende praksis.

For å være med i kampen om millioneneanbefaler Ovum at tilbydere må leverepakkeløsninger med underholdning, telefoniog interaktive tjenester. De interaktivetjenestene må være enkle å bruke formassemarkedet og tilbyderen bør inngåpartnerskap med andre for å levere komplettservice.

Annonse


Annonse


Annonse