Annonse


Mister grepet

Fire av ti næringslivsgiganter har enten skiftet teleleverandør eller benytter andre leverandører for tilleggstjenester.
På grunnlag av en undersøkelse den danske avisen Politiken har foretatt blant 50 av danmarks største virksomheter, kommer det frem at hele 74 prosent overveier å bytte teleoperatør.

Det danske telemonopolet ble opphevet den første juli i år, og Politiken konkluderer med at Tele Danmarks monopol er effektivt brutt i løpet av denne korte tiden. I første omgang er det på utenlandstrafikk konkurrentene stjeler størst andeler. Hovedårsaken for å bytte leverandør er av økonomisk art, akkurat som i Norge.

Valgte norsk
Sony Nordic er et av selskapene som har byttet på grunnlag av servicenivå. Sony inngikk i år kontrakt med norske Telenor i forbindelse med utskifting av sine teleanlegg i Norge og Danmark. Mange av de danske bedriftene følger utviklingen nøye, og alle bedriftene i undersøkelsen var positive til at telemonopolet nå er brutt.

– Det har stort sett gått som forventet, sier direktør for Tele Danmark Erhverv, Søren Jensen. Selskapet har mistet to til tre prosent av omsetningen på utenlandssamtaler sier Jensen.
Tele Danmarks overordnede mål er en markedsandel på utenlandssamtaler på minst 80 prosent i år 2000.

Annonse


Annonse


Annonse