Annonse


Færre belastningsskader

– Fysioterapeuter over hele landet behandler stadig flere pasienter med belastningslidelse som følge av hyppig og langvarig PC-bruk. Muskel- og skjelettlidelser fører ofte til langvarig sykemelding, sier Anne Løken Lexow, forbundsleder i Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF).

Forbundet representerer mer enn 5.000 yrkesaktive fysioterapeuter spredt over hele landet.

Variert sittestilling, riktig plassering av datamaskinen, hyppige pauser og fornuftig bruk av mus er blant de enkle tips som kan forebygge fysiske plager i arm, skulder, nakke og rygg.

I følge en pressemelding fra IBM har de engasjert seg i saken fordi antall brukere av PC og Internett har eksplodert. -“PC-syke” rammer ikke lenger bare yrkesaktive personer som bruker store deler av dagen foran en dataskjerm.

Annonse


Annonse


Annonse