Annonse


EU med nye numre

EU-kommisjonen forslår å endre lovverket som regulerer telefonnumrene iEuropa. Prislappen er høy, men kommisjonen mener at prisen er lav,sammenlignet med fordelene like regler vil gi vanlige kunder og bedrifterover hele Europa.

Forslaget innebærer at det skal bli samme system for telefonnummer i heleEuropa.

Dette skal sikre like konkurranseforhold når det europeiske markedet fortelefoni liberaliseres 1. januar 1998.

Praktiske konsekvenser?
• Viktige nødtelefoner får samme nummer.
• Fritt valg på teleoperatør – uten å måtte taste en tilgangskode først.
• Felles prefiks. Er en i utlandet og skal ringe til et land i Europa starteren med å ringe 3.
• Opprettelsen av gratis tjenestenumre over hele Europa.

Men ikke alle er like enige. Jean-Marc Colomb mener kommisjonen harundervurdert kostnader og de tekniske utfordringer som ligger i ågjennomføre en plan som vil forandre alle europeiske telefonnumre.
Colomb leder en gruppe tjenestemann som arbeider for ETNO – den europeisketelekomoperatørgruppen. Han sier at det tok ti år å planlegge endringer idet franske telesystem for hvordan de skulle fordele og bruke telefonnumre.
– Dette vil bli langt mer komplisert, og la til at det måtte endres påsvitsjer over hele kloden.
(Reuters)