Annonse


BT styrer fortsatt

Ovum er størst i Europa på markedsundersøkelser og -analyser innen telekommunikasjon. Nå har selskapet fått i oppdrag av teleoperatører som AT&T, Energis, Telia, Telstra og Worldcom å analysere hvordan de britiske reguleringene på telemarkedet egentlig fungerer. England har lenge skrytt av å ha et av de mest deregulerte telemarkedene i verden, sammen med blant andre Sverige.
Nå sier Ovum at det ikke er tvil om at man har fått mer konkurranse og lavere priser, bedre tjenester og en rekke nyskapninger takket være liberaliseringen. Men på den annen side har det hittil ikke vært reell konkurranse i aksess- og abonnentnettet – og dermed har man beholdt den gamle monopol-strukturen. Og også i fremtiden vil landet bli dominert av to eller tre lokaltilknytnings-operatører som i prinsippet vil styre hele telebransjen, siden operatøreren som eier abonnenten, også eier markedet.
Derfor foreslår Ovum at man endrer telereguleringene og tar hensyn til at kundeaksess er flaskehalsen. Det er nødvendig at alle rikstelefon-operatører får tilgang til abonnenter hos alle lokalnetts-operatører, basert på kostnadsbaserte interconnect-priser.

Som i Norge?
Forøvrig er dette en situasjon som også vil ligne den man vil få i Norge når telemonopolet oppheves om 13 måneder, men hvor Telenor og kabelselskapene vil være alene om å ha forbindelse til abonnentene. I Norge vil det antakelig bli enda mer ensidig, siden Telenor Avidi jo er størst på kabel-TV, og antakelig ikke vil representere noen reell utfordring til sitt moderselskap.

Nye tjenester
Utviklingen har vist at det ikke lenger finnes noen sammenheng mellom nyskapende tjenestetilbud og den fysiske infrastrukturen, sier Ovum. Den raske veksten i Internett-markedet er et eksempel på dette. De såkalte “indirekte” operatørene har en viktig rolle å spille når man skal videreutvikle dette markedet. Men da må de ha adgang til abonnentene, på den ene eller annen måten, mener Ovum.
I England baserer man seg på at dette skal skje ved at de nye operatørene skaper ekstra infrastruktur i tillegg til den som eksisterer. Men det kan godt hende at kundene er best tjent med at operatører uten egen infrastruktur får adgang til dagens abonnentnett – og dette må de britiske reguleringsmyndighetene ta hensyn til hvis de vil bedre konkurransemiljøet, mener Ovum.