Annonse


11.000 nye «redaktører»

Disse nye “redaktørene” forholder seg så definitivt til et massemedia. Internett brukes i dag av 840.000 nordmenn i følge den siste undersøkelsen til Norsk Gallup gjort i september/oktober. Det vil si at også hjemmesidene til enkeltpersoner kan få rimelig stort besøkstall. Det er iallfall ingen tvil om at informasjonen på disse sidene er aktivt publisert på et massemedium, skriver Telecom Revy.

Enorm vekst
Hos Schibsted Nett får vi opplyst at de har registrert 5764 hjemmesider hos seg. Tilsvarende har Telenor Online registrert 6840 hjemmesider. De har også funnet ut at 4300 av disse har tatt sine hjemmesider aktivt i bruk og har en eller annen form for innhold på sidene. Det er alminnelig antatt at de to største aksessleverandørene har 70 prosent av markedet.
Totalmarkedet i Norge innholder derfor omlag 16.000 registrerte hjemmesider. Telenor Online har registret 200 selvstendige Internett-adresser for bedrifter, men mange av disse har igjen underleverandører, slik at totaltallet blir 400. For alle aksessleverandører ligger totaltallet på omlag 700 bedrifter. Dette gir totalt omlag 17.000 registrete hjemmesider på Internett. Tar vi forholdstallet hos Telenor online mellom aktive og passive hjemmesider og overfører det på hele markedet, blir antallet aktive hjemmesider omlag 11.000 for bedrifter og privatpersoner samlet.

Redaktører?
Både lovverk og rettspraksis er i høyeste grad flytende hva angår redaktøransvar på Internett. Stadig flere tar nå til orde for å innføre et utvidet redaktøransvar som også omfatter web-publisister. Det kan sørge for et nødtørftig etisk og juridisk ansvar for alt som publiseres via norske aksessleverandører. Andre har tatt til orde for at ikke noe lovverk nytter fordi du selvsagt kan publisere dine sider fra en server i utlandet.

Se også kommentarartikkelen: «En ny mediejustis?»