Annonse


Tror ikke på outsourcing

I siste utgave av Computer Sweden går ABB-konsernets IT-sjef Bengt Skantze hardt ut mot de “nyfrelste”, de som hopper på hver eneste IT-bølge som en eller annen mer eller mindre meningsberettiget konsulent i Gartner Group eller liknende analysebyråer varsler er underveis.
Outsourcing er en slik bølge, mener ABB, som går motsatt vei av de fleste. Skantze vil i stedet ha mer IT-kompetanse inn i konsernet – og det blir gjort – blant annet skal den sentrale IT-enheten i Zürich styrkes.

For kostnadsorienterte
– Henter vi inn konsulenter utenfra har de ikke den kunnskap om ABB som kreves, sier Skantze til CW Sweden. Han tror også at outsourcing innebærer en risiko for at man låser seg i en teknikk ettersom outsourcingpartneren som regel bare har ett mål for øye: Å etterstrebe et lavest mulig kostnadsnivå. Funksjonalitet, pålitelighet, brukervennlighet og brukernytte synes å komme i annen rekke, mener han.
– Hadde vi satt ut vår datavirksomhet for noen år siden er jeg overbevist om at vi fremdeles hadde slitt med den gamle stormaskinen, sier Skantze.
I dag er stormaskin-miljøet i ferd med å dø ut i ABB. I stedet er det klient/tjener med PC og Windows NT-servere som gjelder.

Outsourcer likevel
ABBs nettverk, som er basert på Frame Relay, er imidlertid besluttet outsourcet. Med tiden skal konsernet gå over til ATM-teknikk i nettet for å redusere sine telefonikostnader. I fjor brente ABB av drøye to milliarder kroner bare på telekommunikasjon. Det er bare ett år siden telekom ble innlemmet i IT-funksjonen, og nå slås tele og data sammen over alt for å redusere de totale telekomkostnadene, sier Skantze til CW Sweden.
Nylig besluttet ABB å innføre Windows NT som operativsystem også på klientnivå. Windows 95 hoppet man elegant over med den begrunnelse at oppgraderingen av datamaskinene ville bli alt for kostbart.

Annonse