Annonse


Nokia ekspanderer i Kina

Utbyggingen skal skje i Fujinan-provinsen. Etter utbyggingen vil det være mulig å tilby tjenester for over 600 000 abonnenter.
Nokia leverte den første delen av nettet og det ble tatt i bruk i november 1995.

Beijing Nokia Mobile Telecommunications Ltd. er et resultat av samarbeidet mellom en fabrikk som lager utstyr for telekommunikasjon i Peking og ble etablert i april 1995.

Verdien på kontrakten er på ca. 500 millioner kroner.
Nokia’s GSM/DCS teknologi er hittil kjøpt av 53 operatøer i 31 land.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse