Annonse


Netscapes nye verden

Jim Barksdale, administrerende direktør i Netscape Communications var hovedtaler på datamessen Comdex i går. Han la fram sin visjon om hvordan fremtiden skal arte seg.
Sentralt for Netscape er en ny komponent som kalles Constellation.

– Vi er nå på den tredje bølgen av Internett, sa Barksdale, – Elektronisk post og gruppevare som drar nytte av alle tilbudene på World Wide Web er sentralt.
– Mens den første bølgen av Internett gjorde at brukere lett kunne finne informasjon, så er kjennetegnet ved den tredje bølgen at informasjon finner brukeren. Våre produkter skal være så intelligente at de hjelper deg med å finne den informasjonen du har behov for, fortsatte Barksdale.

Viktige poeng i talen var:
Constellation – et nytt program – eller komponent -, som arbeider sammen med Netscapes browser. Den lar brukere sette sammen nyheter fra nettverk og kan hente informasjon, som er plukket ut etter dine valg, fra Internett.
Filene ligger på en server, så en er ikke avhengig av å ha tilgang til en bestemt maskin.

Brukere er ikke nødt til å bry seg om å oppdatere sine program. Informasjon om oppdateringer sendes på nett og program kan oppdateres automatisk.

Annonse


Nettverket administreres sentralt for bedriften, uavhengig av plattform. Netscape lover minskete utgifter til administrasjon. Oppgraderinger av programvare kan gjøres gjennom nettet.

Samarbeid med andre selskap
Integrasjon av Marimbas Castanet Tuner teknologi. Programmet kan eliminere problem med forskjellige versjoner av program i bedriftene.

Netscape vil samarbeide med «Internett-kringkasteren» PointCast. Nyheter og personlig informasjon skal sendes den enkelte. PointCast har nylig lansert en serverløsning, som lar den enkelte bedrift presentere intern informasjon på intranett.

Netscape lanserer også SuiteSpot 3.0, som er en serie med servere, som er tilpasset i størrelse fra lokale nettverk, og til globale selskap, i følge selskapet selv.

Netscape communicator vil være neste generasjons verktøy for browsing, sortering og kryptering av HTML-basert post. Programmet kan brukes for å lage HTML-dokumenter, delta i sanntids lydkonferanser, og skal ha muligheter for Internett-telefoni.

Annonse