Annonse


ARK henter penger

Et biprodukt av aksjeemisjonen på fire millioner kroner er å styrke egenkapitalen foran nye oppkjøp av bedrifter med produkter som kompletterer ARK-konsernets nåværende produkt-portefølje. Aksjene vil ha pålydende 2,5 kroner, og de nåværende aksjonærene har i en ekstraordinær generalforsamling fraskrevet seg sin fortrinnsrett til aksjetegning. Det gjør de for å spre eierskapet i konsernet.
De som ønsker å kjøpe aksjer har i tillegg mulighet til å få tak i 464.000 aksjer som videreselges fra en samling av 1.120.000 opsjoner som selskapets ledelse ble tildelt i forbindelse med børsintroduksjonen i 1993.
Interesserte investorer har perioden fra 26. november til og med 6. desember på seg til å skaffe kapital. Emisjonen tilrettelegges av Sundal Collier & Co a.s. i samarbeid med Alfred Berg og Karl Johan Fonds.

Annonse


Annonse


Annonse