Annonse


Forlik om kryptering

Disse programmene gjør meldinger uleselige for uvedkommende.
Nå har eksportørene fått tillatelse til å eksportere hva de ønsker. Til gjengjeld får de amerikanske myndighetene nøkler for å kunne dekode og lese hva de ønsker.

Enigheten gjør at muligheten øker for å få en sikrere kommunikasjon på nettet. Spesielt vil dette ha betydning for handelen på nettet.. Mulighetene for at en uvedkommende tredjepart får tak i følsomme opplysninger, f.eks. om kredittkort, er nå mindre.

Det er også ventet at forliket vil få betydning for andre områder der det er viktig å skjerme sensitiv informasjon. For eksempel firma som sender e-post til sine avdelinger, for finansielle data og for private beskjeder.

I følge loven vil det være lovlig å bygge inn krypteringsteknologi i alle datamaskiner. Men denne må aktiviseres før den kan brukes.

Annonse


Forbudet begrunnes i lovverk som stammer fra den kalde krigens dager. Myndighetene har ikke ønsket å gi tillatelse til bruk av avanserte krypteringsmetoder, da de har fryktet misbruk fra kriminelle, terrorister og fra uvennlige nasjoner.

Amerikansk dataindustri har klaget på at forbudet har vært et handelshinder, og at konkurrerende nasjoner ikke har hatt de samme forbud mot å eksportere krypteringsteknologi