Annonse


Fallende fortjeneste

Regnskapet for hele fiskalåret ’96 viser imidlertid fortsatt vekst på alle fronter.

Hewlett-Packard offentliggjorde tallene for fjerde kvartal tirsdag. Tallene viser at ordreinngangen har økt med 15 prosent til ti milliarder dollar. Størsteparten av denne økningen, hele 20 prosent, kommer fra andre markeder enn det amerikanske.
Mens ordreinngangen i USA utgjorde 4,7 milliarder dollar, representerte utenlandske ordrer en samlet verdi på 5,3 milliarder.

Netto omsetning i fjerde kvartal ligger omtrent på linje med ordreinngangen, og utgjør totalt 10,1 milliarder dollar – opp 12 prosent sammenliknet med samme periode i fjor da det ble omsatt for ni milliarder. Også her er utenlandstallene høyere (5,4 mrd.) enn på HPs hjemmemarked i USA (4,7 mrd.).
Netto fortjeneste for fjerde kvartal ble 648 millioner dollar, eller 62 cents per aksje, en nedgang fra 64 cents per aksje på samme tid i fjor.

Tallene for hele fiskalåret 1996 viser at HP fremdeles er blant de flinkeste i dataklassen. Konsernet økte nettofortjenesten med seks prosent sammenliknet med 1995 til totalt 2,6 milliarder dollar. Det gir en fortjeneste per aksje på 2,46 dollar mot 2,31 dollar i fjor. Samlet ordreinngang i år er på hele 38,9 milliarder dollar, en økning på 19 prosent i forhold til i 1995. Netto omsetning ligger nesten like høy, omtrent 38,4 milliarder dollar, hvor 21,4 milliarder kommer fra utlandet og 17 milliarder på det amerikanske (USA) markedet.

Annonse


Annonse


Annonse