Annonse


Eksploderende utvikling

I utgangen av 1995 ekisterte omtrent 18 millioner sider – mot ventet 71,9 millioner ved årskiftet 1996/97, og det er ikke nok med det. I følge IDC kan vi vente å ha passert milliarden(!) i antalll web-sider en gang på slutten av år 2000. Slik ser IDC på utviklingen;

Årsskiftet 1995/96 – 18,0 millioner
Årsskiftet 1996/97 – 71,9 millioner
Årsskiftet 1997/98 – 268,1 millioner
Årsskiftet 1998/99 – 501,7 millioner
Årsskiftet 1999/00 – 805,2 millioner
Årsskiftet 2000/01 – 1141,9 millioner