Annonse


Avisartikler på nett

Det er ansatt ekstra personale ved Nasjonalbiblioteket i Rana for å lage en database med artikkelindeks på Internett. Basen vil i første omgang effektivisere bibliotekenes katalogisering av avisartikler.

Til neste år vil basen gjøres tilgjengelig for alle på Internett. Prosjektet skal være sluttført i løpet av tre år.

Databasen vil inneholde informasjon om artikler og anmeldelser som har stått i de største landsdekkende avisene.

For at publikum skal kunne søke på relevante artikler har Nasjonalbiblioteket laget en enkel referansedatabase. Basen går under navnet Aviser i Nasjonalt Arkiv (AINA).

Annonse