Annonse


«Krigen om øynene»

Mikroprosessoren er 25 år, og Andrew Grove la fram sin oppfatning av hvordan utviklingen videre vil gå.
– Vi må se over gjerdet etter nye brukere, sa Groves, som både er styreformann og daglig leder i Intel, og vi er nødt til å tenke dypere på hva vi gjør, og på hvordan vi gjør det, sa Groves.
– Det er ting som fremtidige kjøpere av PC ‘er ønsker, og ønskene er skapt av de visuelle erfaringene som er hentet de siste 50 årene. Forventningene er formet av fjernsynets

Overgå TV
– Vi konkurrerer om disse brukerne, for deres penger og for deres tid. Konkurransen finnes i fjernsynet. Tenk på at det er bare en tredjedel så mange PC’er som det er fjernsynsapparat her i verden. Men det produseres i dag flere PC’er enn fjernsyn. Det er likevel et langt stykke å gå før vi kan vinne denne «Krigen om øynene», sa Grove og fortsatte: – Vi må ikke bare møte forventningene som er skapt av fjernsynet, vi må overgå dem!
Han avsluttet med å si at det var nødvendig på nytt å definere målene for at de neste 25 årene skulle bli like produktive, spennende og belønnende som de første 25.

– På slutten av dette tiåret vil kravene til hva en PC er ha endret seg til å inkludere interaktivitet og virkelighetstro formidling som en del av en felles plattform. Får å klare dette må vi se på måten vi driver forretning på. Vi må bort fra å tenke på oss selv som en fabrikant og selger av datamaskiner. Vårt konsept er å levere informasjon og virkelighetstro erfaring.

Annonse